Oblaganje zida i termoizolacija

Namena

Oblaganje postojećih zidova gips-karton pločama idealno je za pokrivanje neravnina zida, pukotina, ispucalog maltera… Veoma je praktično kod poboljšanja zvučne izolacije čime smanjujemo spoljnu buku. Efikasno se vrši termoizolovanje fasadnih zidova sa unutrašnje strane, sa mogućnošću postizanja kriterijuma niskoenergetskih i pasivnih kuća.

Montaža

Podloga za montažu treba da bude od čvrstog materijala. Nije potrebna nikakva posebna priprema. Pre postavljanja potkonstrukcije razvodimo instalacije. UD-profili oblažu se trakom za zvučnu izolaciju i montiraju na pod i plafon. Distancerom se može postići odstojanje od zida do 12,5 mm. Ispod distancera se lepi traka za zvučnu izolaciju. Rastojanje između distancera je 60 cm po horizontali i 130 cm po vertikali. Korišćenjem mineralne ili kamene vune vršimo poboljšanje toplotne izolacije fasadnog zida čak i preko 7 puta (npr. kod betona). Ovaj način unutrašnjeg termoizolovanja je mnogo isplativiji od spoljnog, jer se ne radi sa skele, montaža je veoma brza i čista, a cena povoljnija. Preko termoizolacije postavlja se parna brana koja sprečava pojavu vlage (kondenza) na zidu. Oblaganje se vrši pločama koje su iste dužine kao i spratna visina. Spojnice se bandažiraju i gletuju ispunama. Ne postoji ograničenje u visini. Na svakih 15 m dužine treba napraviti dilatacionu spojnicu.

Prednosti

– izuzetno povećanje toplotne izolacije zida
– velika ušteda energije i do 80 %
– poboljšanje zvučne zaštite i do 15 dB
– nije potrebna priprema podloge
– idealno za sanacije i adaptacije
– jednostavna i brza montaža 1,6-3,0 m2 /h
– mogućnost podešavanja distance do zida
– nema sušenja materijala
– ekološki materijal